PROFIL

Remeselník musí byť predovšetkým zručný. To je predpoklad, ktorý mu umožní na základe praxe ďalej rozvíjať jeho schopnosti, a tak sa stať majstrom vo svojom odbore. Ak je práca precízna je úspech zaručený.

Ako v každom remesle aj v čalúnnictve ide predovšetkým o naplnenie predstáv zákazníka, ktorý zväčša len intuitívne zadáva svoju požiadavku. Je potom na čalúnnikovi ako tieto predstavy zhmotní. Výsledok by mal byť predovšetkým uspokojujúci, ak nie prekvapivý, a to pre obidve strany. Za ideálnych podmienok.

Navrátenie funkčnosti a vytvorenie novej tváre starému sedaciemu nábytku či posteliam alebo vytvorenie povrchovej úpravy, vďaka ktorej sa aj to najnepohodlnejšie dielo stolára, stane pohodlným, sú hlavnými úlohami čalúnnika. Remeselníka umelca s estetickým cítením.

Čalúnnik by mal byť do určitej miery aj psychológom a vedieť odhadnúť charakter zákazníka, ako aj pochopiť podstatu funkčnosti kusu nábytku, tak aby výsledkom bolo dielo hodiace sa do prostredia, pre ktoré je určené. Takým sa snažím byť aj ja.

K zákazníkovi pristupujem tak individuálne, ako individuálne sú jeho požiadavky.

Po skončení učilišťa som pracoval v závode, ale to len do dosiahnutia 18-teho roku veku, keď som si založil živnosť. Pre úradníčky na Živnostenskom úrade som bol zaujímavým úkazom, nerozvážnym mladíkom a pre úradníkov strážiacich steny mesta, na ktoré bolo zakázané lepiť akúkoľvek inzerciu, ľahkou korisťou. Na prekvapenie ich ako aj moje som dokázal prežiť a súčasná klientela, ktorú predstavujú bežní ľudia, ľudia z umeleckej branže, majitelia firiem zaoberajúcich sa výrobou čalúneného nábytku alebo zástupcovia z verejnej správy, ale aj majitelia rozličných reštauračných, zábavných podnikov a barov ma utvrdzuje v tom, že to bolo správne rozhodnutie. Vždy ma poteší, keď sa ku mne starí zákazníci vrátia a ja môžem skonštatovať, že práca, ktorú som odviedol napríklad pred 10-timi rokmi bola kvalitná a nemusím sa za ňu hanbiť.