CENOVÁ KALKULÁCIA

Ponúkam:

Osobnú návštevu a konzultácia priamo u zákazníka. Resp. možnosť určenia približnej ceny na základe fotografie zaslanej e-mailom.

Vypracovanie cenových ponúk pre verejný sektor – štátne orgány a verejnoprávne inštitúcie, podľa zadaných požiadaviek.

Vypracovanie cenovej kalkulácie na základe projektovej dokumentácie dodanej zákazníkom alebo architektom.