VYBERTE SI LÁTKU, KOŽU ALEBO KOŽENKU

Textil

Výber je poťahových látok je veľmi pestrý a ťažko jednoznačne odpovedať na otázku, ktorý materiál je najvhodnejší. Výber môže uľahčiť novodobé označovanie výrobkov. Na etikete je spravidla údaj o spôsobe použitia (pre verejné priestory, na domáce použitie, náročné domáce použitie a pod.), ako aj odolnosť proti opotrebovaniu (žmolkovitosť, oder, rozvláknenie) meraná na prístroji Martindale a vyjadrená pomocou stupnice. Výrobky s odolnosťou do 10 000 sú vhodné na domáce použitie (lacnejšie sedačky), pri 25 000 na náročné domáce použitie, nad 40 000 ich možno použiť na verejných priestoroch.

Poťahové textílie pre tvorbu čalúnenia podľa vzhľadových úprav
Jedným zo základných kritérií pre kategorizáciu poťahových bytových textílií je ich vzhľadová úprava.
Najčastejšie používané vzhľadové úpravy sú:

 • Flaušová úprava vlnárskych tkanín valchovaním, počesaním a postrihovaním za účelom získania mäkkého nelesklého povrchu s ležatým, čiastočne urovnaným vlasom, tzv. umelá koža.
 • Gaufrová úprava je vyrážanie plastického vzoru do vlasového povrchu raziacim kalandrom (valcom).
 • Kalandrová úprava je dosiahnutie lesku a omaku tlakom a teplom pomocou vyhrievaného valca.
 • Krepová úprava je zvlnenie povrchu bavlnárskej textílie miestnym mercerizovaním a potlačou zahusteným lúhom alebo rôznou dĺžkovou zmenou priadze v alkalickej kúpeli hodvábnickej textílie vyzrážaním, vylúhovaním, vyváraním a naparovaním.
 • Moiré úprava je úprava hodvábnických textílií použitím špeciálneho kalandru so sublimačným papierom na dosiahnutie svetlých, vodotlačových efektov.
 • Súkenná (súknová) úprava vlnárskych textílií valchovaním, počesaním, kartáčovaním v jednom smere a lisovaním za účelom získania tuhšieho omaku so zastreným vzhľadom krátkeho vlasu v smere kartáčovania.
 • Velúrová úprava vlnárskych textílií valchovaním, počesaním so striedaním smeru, kartáčovaním a postrihovaním za účelom získania mäkkého plného omaku s hustým, krátkym a vzpriameným vlasom.
 • Vlasová úprava vlnárskych textílií valchovaním, počesaním v jednom smere a lisovaním za účelom získania zastreného vzhľadu s dlhým voľným vlasom v smere počesania.
 • Žinylková úprava bavlnárskych a vlnárskych textílií vzniká opletením vlákenného jadra mäkkou niťou a jej kalibráciou za účelom získania mäkkého omaku mikrovlasového povrchu líca aj rubu textílie.
 • Špeciálne úpravy sa vyhotovujú za účelom zvýraznenia požadovaných vlastností textílie:
  • Apretúra rubovej strany latexom za účelom zvýšenia odpudivosti vody a odierania,
  • Nehorľavé až samozhášavé (označenie F) – pôvodné vlastnosti sú znížené najmä na úkor mäkkosti textílie,
  • Sanforizácia (nezrážanlivosť – označenie S) za účelom zvýšenia odpudivosti tekutín a zvýšenie tepelnej odolnosti,
  • Posun vo šve - nenastáva prerezanie nití pri šití a obmedzuje sa posun švu,
  • Protisklzová zamedzuje posúvaniu poťahu pri trení s iným materiálom, napr. odevom užívateľa,
  • Protihluková – znižuje až pohlcuje zvukové vlnenie,
  • Zvýšená savosť – v zaťaženom stave pohlcuje tekutiny, v uvoľnenom stave im umožňuje odparovanie (kombinácia s bavlnenými alebo vlnenými vláknami),
  • Antistatická zamedzuje vzniku elektrostatického náboja (zabuduje sa elektricky vodivé vlákno),
  • Scotchgard je impregnácia troch efektov, a to odpudivosť tekutín, mastnôt a suchých nečistôt,
  • Zmeny teploty a farby – textilné materiály sú na bázi tekutých kryštálov,
  • Proti špinivosti – zamedzuje absorpcii nečistôt,
  • Teflonová úprava je úprava vlákien teflónom za účelom samozhášivosti, antistatickosti, vodovzdornosti, prachuvzdornosti, odolnosti proti mastnotám a olejom.

TEXT: doc. Ing. Vojtěch NAVRÁTIL, PhD.

Teflónová úprava nábytkových poťahových textílií
Nábytkové poťahové textílie (NPT) sa upravujú za účelom zvýšenia úžitkových vlastností a tým aj predĺženia ich životnosti.
Jednou z povrchových úprav NPT, ktorú preferujú členské štáty EÚ na miesto SCOTCHGARDovej (tzv. 3-úprave) úpravy, je teflonová úprava, alebo tzv. 6-bodová úprava, pretože je:
- samozhášavá (ťažko horí, a to len pokiaľ pôsobí priamy plameň),
- antistatická (nevytvára statickú elektrinu),
- vodovzdorná (odpudzuje tekutiny, najmä vodu),
- prachuvzdorná (odpudzuje prach a iné nečistoty),
- odolná mastnotám (nevsiaknu masť, maslo, tuky, ...),
- odolná olejom (odpudzuje mastivá, minerálne aj organické oleje).
Táto NPT je vyrobená podľa technológie s ochrannou značkou TEFLON DU PONT s použitím vlákien SYLKHARESSE. To znamená, že spája estetický vkus s nenapodobiteľnými vlastnosťami praktickej povahy a pevnosti.
Môžeme o nej povedať, že je:
• eklektická = preberá netvorivým spôsobom cudzie myšlienky alebo prvky: vkus a štýl každej kultúre bude vyhovovať zafarbením (možno použiť až 500 farieb a ich odtieňov), dezénom a originalitou;
• ľahko udržiavateľná = škvrny od oleja, mastnoty, vína ako aj žuvačky sa ľahko odstránia handrou napustenou alkoholom alebo perchlóretylénom;
• prateľná = môže sa umývať letnou vodou (do 40 °C) s prispôsobeným čistiacim prostriedkom;
• odolná = neopotrebováva sa a udržuje svoj pekný vzhľad a svoje nezameniteľné vlastnosti v čase.
Najčastejšie sa NPT vyrába o šírke 150 cm a plošnej hmotnosti cca 260 g . cm-2, pričom zloženie nosného podkladu je 65% PES + 35% Ba a povrchu 100% PAD.
Pevnosť v pretrhnutí osnovy je 4,8 kg a v útku 4,1 kg - podľa 2n; pevnosť v odieraní, tzv. End Point („konečný stupeň“) je podľa 3n aj 1b >25.000 n . s-1 (otáčok za sekundu)
Priedušnosť NPT (priepustnosť vzduchu) je podľa 4 max. 60 l.m-2.s, pričom hodnoty ochrany TEFLON®-u sú podľa 2: kvapka vody = 5 (odpudzuje vodu), prach = 4 (neprepúšťa) a podľa 1 má Spray test hodnotu 100, čo je veľmi priaznivé ohodnotenie, a podľa 3 – skúška na priepustnosť olejovitých látok má hodnotu 5 = ťažko priepustné až nepriepustné.
Skúšky na farbostálosť sa vykonali podľa 4n (na svetle) a 5n (trenie za sucha a trenie za mokra). Ich hodnota je 5, okrem trenia za mokra, kde je hodnota 4/5; tieto „známky“ predurčujú NPT s teflonovou úpravou do prostredia vystaveného intenzívnemu žiareniu, napr. slnečnému.
Kto vyrába v Európe takúto NPT? Európskym priekopníkom vo výrobe NPT s teflónovou úpravou je talianska firma Walter BORTOLOSSI, ktorá dodáva túto textíliu aj na slovenský trh pod obchodným označením WONDERFUL.

TEXT: doc. Ing. Vojtěch NAVRÁTIL, PhD.

Koža
Koža je najvhodnejším prírodným materiálom na čalúnenie nábytku. Krása a kvalita kože závisí od spracovania a úpravy, kde sa spájajú jeho estetické a mechanické vlastnosti. Kvalita finálneho materiálu pred výrobou sa skúša na vzorkách kde sa hodnotia jeho mechanické vlastnosti a odolnosť proti opotrebeniu. Okrem čalúnenia sa koža často používa na povrchovú úpravu výrobkov. Neodporúča sa používať kožu, ktorá nie je určená na čalúnenie.

Regenerovaná koža
V nedávnej minulosti sa na trhu objavila regenerovaná koža. Tento materiál je vyrobený z odpadu, ktorý vzniká pri brúsení pravej kože, vlákna kože sú potom spojené s malým množstvom prírodného kaučuku. Výsledkom je materiál vlastnosťami veľmi podobný prírodnej koži, hlavne čo sa týka pocitu z dotyku. Problémom tohto materiálu však ostáva jeho postupné odieranie týchto častí kože, ktoré dokonca ostávajú na koži tela.

Koženka
Koženka z vinylu je jedna z najkvalitnejších materiálov, je mäkká, elestická, odolná proti oderu a slnečnému žiareniu.

Nylon
Nylon je nejedovatý termoplastický polymér, jeho hlavné charakteristické znaky sú elasticita, odolnosť proti tlaku a oderu. Je odolný proti voči škvrnám, poškriabaniu a má lesklý povrch.